Biodling

Biodling är hållandet av honungsbin som husdjur för att pollinera växter och för att utvinna honung och vax.

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång