Geocaching

Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt utomhus som härstammar från USA. Utövarna söker skatter (så kallade cacher) vars koordinater är utlagda på internet. Dessa gömmor placeras av andra deltagare.

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång

Intressanta webbsidor: