Jonglering

Jonglering går i sin vanligaste form ut på att hålla flera föremål i luften genom upprepade uppåtkast. Tre bollar är den vanligaste konstellationen, men även käglor, ringar och brinnande facklor är flitigt använda. Inom uppvisningar kan man stöta på allt från stekpannor och ägg till yxor och motorsågar.

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång

Intressanta webbsidor: