Lego

Lego är det ultimata sättet att uttrycka sin kreativitet, eller kanske till och med bygga prototyper för sina idéer.

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång

Intressanta webbsidor: