Modellflygplan

Att flyga radiostyrda modellflygplan är både roligt och lärorikt. Man kan bygga sina egna flygplan från grunden, eller köpa modeller som är färdiga att flyga(RTF – Ready To Fly).

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång

Intressanta webbsidor: