Myntsamlande

Numismatik är läran om mynt, sedlar, polletter och medaljer. Den betraktas som en historisk hjälpvetenskap.

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång

Intressanta webbsidor: