Skridskoåkning

Skridskoåkning är ett sätt att förflytta sig med hjälp av på fötterna fastsatta redskap som glider bra i en riktning och samtidigt greppar bra vinkelrätt mot denna riktning. Som redskap används vanligen skridskor men även exempelvis skidor kan man åka skridsko med, så kallad skate. Vanliga underlag är is och asfalt men skridskoåkning kan även ske mot andra underlag.

Uppstart

Svårighetsgrad

Kostnad

Tidsåtgång

Intressanta webbsidor: